Vi arbeider hver eneste dag med å finne ut hva vi kan gjøre for at våre ansatte skal glede seg til å komme på jobb.
Vårt fokus på arbeidsmiljø og trivsel er min stolthet.
Vi jobber mot et felles mål:
Vi skal levere arbeid vi stolt kan presentere, aldri slutte å forbedre oss og ikke minst ha det gøy mens vi gjør det

Ikon Norge AS ble etablert i oktober 2013,

Ikon Norge AS ble etablert i oktober 2013.
Selskapene har etablert seg som leverandør til Norsk vannkraft og industri med gode resultater.
Siden stiftelsen har vi sammen gjennomført leveranser av vesentlig betydning både til norske og internasjonale kunder innen bygg, vannkraft, infrastruktur, verkstedproduksjon og montasje. Selskapet Ikon Norge AS er ansvarlig for internasjonalt salg og prosjektgjennomføring.
I dag er vi 85 flotte medarbeidere samlet i de to bedriftene. Sammen jobber vi tett for å sikre gode løsninger og kvalitet i vårt arbeid. Med vekt på god kommunikasjon, yrkesstolthet og nøye kvalitetssikring, designer og produserer vi blant annet stålkonstruksjoner, luker og ventiler, tanker, prosessanlegg, turbiner, vei og havneanlegg, samt annet trykkpåkjent utstyr på eget og andres design i de fleste kjente materialer, fra vanlig karbonstål til duplekskvaliteter.

Ikon Ideea ble tilbake i 2015 støttet økonomisk av innovasjon Norge gjennom Green Energy Programmet, som omfattet blant annet miljøtiltak i det nye verkstedet samt teknologioverføring fra norske bedrifter. Prosjektet gikk over tre år og ble avsluttet ved åpning av det nye verkstedet. 

Nytt verkstedet ferdigstilt i 2017,

Vi kan stolt presentere 4000m2 dekket med nødvendige maskiner og utstyr,
samt egen avdeling for overflatebehandling.
Hele verkstedet har gjennomgående gulvvarmeanlegg og fyres med biobrensel gjennom hele vinterhalvåret.
Dette innebærer 0 utslipp fra oppvarming.

Flyet fra Oslo Lufthavn tar deg til Cluj i Romania på 5 timer.

Verkstedet er godkjent av flere Norske og internasjonale kunder, utbyggere, entreprenører og leverandører innen bygg, vannkraft og industri.

Av disse kan vi blant annet nevne:  

Statkraft, Eidsiva, Consto, Mesta, Statens Vegvesen, Rainpower, Voith, Andritz, GE, og VEAS, BMO samt også en rekke mindre selskap.

 

Vi skal ta større ansvar og samtidig redusere utbyggers grensesnitt, risiko og oppfølging.

Vi skal også operere som underleverandør eller kun leverandør av utstyr eller tjenester.

Kvalitet, leveringsdyktighet og pris er vårt fokus.

Vår leveringsdyktighet er basert på stor fleksibilitet gjennom tett samarbeid mellom Ikon Norge og Ikon Ideea.

Våre 85 medarbeidere flyter fritt mellom selskapene, samtidig som de enkelte medarbeidere er fast ansatt i begge selskap.

All anleggsledelse er skandinavisk.

Kontakt Oss

Anders Berg
CEO

+47 99 28 17 07
anders.berg@ikonnorge.no

 

Besøksadresse

Ikon Norge AS
Akersgata 51, 0186 Oslo

Postadresse

Ikon Norge AS
Post Box 17
0101, Sentrum Oslo